Rose de Rescht - Remonterande
I kultur före 800 e.kr. - Rosgrupp Höstdamascener